Pismo w sprawie zamieszczenia sprostowania

W związku publikacją w dniu 15 stycznia 2013 roku artykułu prasowego w gazecie „Dziennik Polski” oraz portalu internetowym www.dziennikpolski24.pl pod tytułem „W sądzie doszło do ugody z burmistrzem”...

 

Kalwaria Zebrzydowska 17 stycznia 2013r.

PDG.0541.1.9.2013

Redaktor Naczelny
Marek Kęskrawiec
Redakcja Dziennik Polski

 

Redaktor Naczelny
Wojciech Harpula
Redakcja Gazeta Krakowska


Pismo w sprawie zamieszczenia sprostowania


W związku publikacją w dniu 15 stycznia 2013 roku artykułu prasowego w gazecie „Dziennik Polski” oraz portalu internetowym www.dziennikpolski24.pl pod tytułem „W sądzie doszło do ugody z burmistrzem”, autorstwa  P. Roberta Szkutnika na podstawie art. 31a ustawy prawo prasowe z dn. 26 stycznia 1984 r. z późniejszymi zmianami wnoszę o zamieszczenie niezwłocznie sprostowania informacji nieprawdziwych, które dotyczą mnie osobiście.  Zgodnie z prawem prasowym wnoszę o zamieszczenie treści sprostowania, jak poniżej, w niezmienionej formie, taką samą czcionką jak tekst  wymienionego wyżej artykułu w gazecie „Dziennik Polski” oraz portalu internetowym www.dziennikpolski24.pl

Treść sprostowania:

Sprostowanie informacji nieprawdziwej

W artykule z dnia 15 stycznia 2013 roku p.t. „W sądzie doszło do ugody z burmistrzem” autor Robert Szkutnik zamieścił  nieprawdziwe informacje.
Nieprawdą jest, że jak pisze Robert Szkutnik w procesie przeciwko członkom grupy referendalnej Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej wykorzystał art. 112 kodeksu karnego. Tak naprawdę proces przeciwko oskarżonym toczył się z art. 212 kodeksu karnego.
Nieprawdziwa jest informacja, że Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej „zdecydował się jesienią ubiegłego roku zaproponować ugodę, ale na swoich warunkach”. Tak naprawdę jesienią ubiegłego roku burmistrz zdecydował się na złożenie w sądzie wniosku o wycofanie aktu oskarżenia, nie domagając się spełnienia od oskarżonych żadnych warunków.
Nieprawdą jest, że „Sąd zabronił burmistrzowi publicznego rozgłaszania informacji o tym, jakoby jego przeciwnicy kłamali”. Sąd niczego nikomu nie zabraniał, ponieważ nie wydał w tej sprawie żadnego wyroku, sąd bowiem umorzył postępowanie w tej sprawie.
Nieprawdziwa jest informacja, iż „ugoda polega na tym, że strony wycofują zarzuty i twierdzenia zawarte w akcie oskarżenia, które stały się podstawą sporządzenia aktu oskarżenia”. W ugodzie tej strony wycofały zarzuty i twierdzenia zawarte nie tylko w akcie oskarżenia, ale we wszelkich pismach, w tym znajdujących się w aktach sprawy, a więc składanych przez oskarżonych, informacjach medialnych oraz wypowiedziach w czasie toczącego się postępowania.

 

Burmistrz Miasta
Kalwarii Zebrzydowskiej
Zbigniew Stradomski