Referent Ds. Księgowości

Ogłoszenie o wyniku naboru

 

 

Wynik z przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko referenta ds. księgowości
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko referenta ds. księgowości do zatrudnienia na w/w stanowisko zakwalifikowała się

P. Joanna Kalinowska zam. Barwałd Średni.

Uzasadnienie:

Kandydatka wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na w/w. stanowisku. Posiada wykształcenie wyższe kierunkowe. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała niezbędną wiedzę teoretyczną na dobrym poziomie.

 

p.o. kierownika
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dorota Pocztowska

 

Kalwaria Zebrzydowska, 22.10.2012r.