Referent Ds. Księgowości

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kalwarii Zebrzydowskiej

Referent ds. księgowości
nazwa stanowiska pracy


Informuję, że w wyniku wstępnej analizy na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

  1. Kalinowska Joanna – Barwałd Średni
  2. Gładysz Agnieszka  – Łękawica

 

Zostały złożone dokumenty przez:

  1. P. Joannę Zaręba  – Lanckorona -  nie spełniają wymogów formalnych
  2. P. Annę Dereń – Andrychów - nie spełniają wymogów formalnych
  3. P. Weronikę Madej - nie spełniają wymogów formalnych.

 

p.o. kierownika MGOPS
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Dorota Pocztowska