Nowe Przedszkole w Kalwarii Zebrzydowskiej

W dniu 12 września br. odbyło się uroczyste otwarcie nowego przedszkola w Kalwarii Zebrzydowskiej. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Miasta Zbigniew Stradomski w asyście przedszkolaków oraz przedstawiciela Kuratorium Oświaty, Dyrektora Bożeny Kołodziej. Placówkę poświęcił ks. dr Stefan Misiniec. Placówka działa w bazie ZS Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej i otacza opieką 45 dzieci w 2 oddziałach przedszkolnych, w tym 1 integracyjny. Obsługę stanowi 3 nauczycieli oraz pomoc pedagogiczna. Nad prawidłowym funkcjonowaniem czuwa Wicedyrektor Maria Mlak wykonująca jednocześnie zadania pedagoga szkolnego.

 

Fotografie: Szymon Baran i Mateusz Wojcieszak

 

 

Podziękowanie rodziców

W imieniu rodziców i dzieci korzystających z nowo otwartego przedszkola chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tego jakże pięknego i funkcjonalnego obiektu o standardzie, który powinien być wzorem dla kolejnych placówek dostosowywanych do potrzeb małego dziecka.

Gratulujemy trafności wyboru rodzaju przedszkola – chodzi mi tutaj o integrację dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi. Jest to bardzo ważny krok do przodu: zmieniający tok myślenia społeczeństwa lokalnego, pogłębiający wrażliwość na drugiego człowieka od najmłodszych lat i łamiący stereotypy, często mocno zakorzenione w małych środowiskach.

Szczególne podziękowania kieruję do:

  • Burmistrza Zbigniewa Stradomskiego, Zastępcy Burmistrza Haliny Cimer, Przewodniczącego Rady Miejskiej Tadeusza Wilka i Radnych Rady Miejskiej oraz Dyrektor Delegatury w Wadowicach za umożliwienie działalności i funkcjonowania przedszkola.
  • Dyrektor Przedszkola Bożenie Kołodziej i W-ce Dyrektor Marii Mlak oraz kadrze pedagogicznej za otoczenie nas – rodziców wsparciem, opieką i przyjęcie „pod swe skrzydła” w serdecznej atmosferze życzliwości już od pierwszych dni.

Nasze dzieci to inwestycja w przyszłość, dobrze ukształtowane i ukierunkowane w odpowiednim otoczeniu od najmłodszych lat będą naszą dumą i oparciem. Wierzymy, że właśnie to przedszkole będzie miało wysoce pozytywny wpływ na rozwój naszych najmłodszych.

Jeszcze raz ogromnie dziękuję i proszę przedstawicieli władz o przyjęcie kwiatów jako wyrazu naszego uznania.

 

W imieniu Rady Rodziców
podziękowania złożyła Pani Anna Manżuk