Wystawa 1 sierpnia - "Myśmy do stepów unieśli Ojczyznę"

Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Związek Repatriantów Rzeczypospolitej Polskiej i Powiat Wielicki zapraszają mieszkańców na uroczyste otwarcie wystawy "Myśmy do stepów unieśli Ojczyznę".


Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej zapraszają na wernisaż wystawy fotograficznej pt. „Myśmy do stepów unieśli Ojczyznę”, który odbędzie się w środę, 1 sierpnia br. o godz. 18:00 w CKSiT ( ul. Mickiewicza 4). „Myśmy do stepów unieśli Ojczyznę” – to tytuł wystawy poświęconej Polakom zesłanym do Kazachstanu i problemowi ich powrotu do Ojczyzny. Celem autorów wystawy było poszerzenie wiedzy na temat tragicznych wywózek Polaków do Kazachstanu. Wystawa ukazuje zbiór dokumentów i fotografii rodzinnych, które wiele mówią o życiu i zwyczajach kazachstańskich Polaków.

Ekspozycja przygotowana została przez Związek Repatriantów RP. Patronat nad wystawą objął Starosta Wielickiego Związku Repatriantów RP. Wystawę będzie można oglądać do 31 sierpnia br. w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Mickiewicza 4 od poniedziałku do soboty w godz. 10:00-16:00. Serdecznie zapraszamy.

Również 1 sierpnia nastąpi otwarcie Klubu „Gazety Polskiej” w Kalwarii Zebrzydowskiej. Inauguracja Klubu odbędzie się o godz. 17:00 w Budynku Wielofunkcyjnym, ul. Mickiewicza 4. Kluby „Gazety Polskiej” są dobrowolnymi, nierejestrowanymi stowarzyszeniami działającymi w Polsce, a także poza jej granicami. W chwili obecnej istnieje już 300 Klubów „Gazety Polskiej”. Celem działalności klubów „Gazety Polskiej” jest wspieranie aktywności społecznej, przede wszystkim na szczeblu lokalnym ale także ogólnokrajowym.