Email Drukuj PDF

Katalog "Kalwaria Zebrzydowska - miasto rzemiosła"

W dniu 21 czerwca w Cechu Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej miała miejsce promocja katalogu promującego rzemiosło kalwaryjskie. Nakład 3050 szt. Mógł powstać dzięki projektowi współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w zakresie małych projektów w ramach działania 413 – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.
W promocji uczestniczyli rzemieślnicy oraz zaproszeni goście, Cechmistrz Stanisław Pępek przywitał: Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Zbigniewa Stradomskiego, Wiceburmistrz Halinę Cimer, Dyrektora Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej Panią Barbarę Pająk, Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej Krystynę Dudę, Prezesa Stowarzyszenia „Gościniec 4 Żywiołów” Renatę Bukowską, Honorowego Członka Cechu Stanisława Nieciaka oraz przedstawicieli mediów.
Prezentując wspaniały katalog, Starszy Cechu podziękował wszystkim osobom, które znacząco pomogły w opracowaniu i wydaniu tego folderu. Pan Stanisław Pępek przekazał iż w najbliższym czasie zostanie oficjalnie przyznany i zaprezentowany znak towarowy „Mebel z Kalwarii Zebrzydowskiej”.

Katalog dostępny będzie bezpłatnie dla osób odwiedzających wystawę mebli. Z pewnością będzie doskonale promował zarówno stolarzy jak i obuwników na wrześniowej Wystawie Mebli w Kalwarii Zebrzydowskiej.