HuraganWystępowanie huraganów (silnych wiatrów) powodowane jest najczęściej, szybko przemieszczającymi się aktywnymi niżami. Najgroźniejszą formę przyjmują one w okresie: wiosennym
i jesiennym.

Przed wystąpieniem huraganu (silnych wiatrów):
Upewnij się, czy wszyscy członkowie twojej rodziny wiedzą, jak postępować w czasie huraganu, oraz naucz ich jak wyłączać gaz, elektryczność i wodę.
Opracuj plan komunikowania się w czasie zagrożenia na okoliczność, gdy członkowie rodziny są rozdzieleni (realny przypadek, gdy dorośli są w pracy, a dzieci w szkole).
Naucz dzieci, jak i kiedy wzywa się policję lub straż pożarną, oraz które radio jest nastrojone na odbiór informacji o stanie zagrożenia.

Podczas huraganu
Miej włączone radio bateryjne na częstotliwości radia regionalnego – albo program miejski, w celu uzyskania komunikatu o zagrożeniu i sposobach postępowania.
Zabezpiecz swoje mieszkanie (dom):
 • zamknij okna, zabezpiecz rynny i inne części budynku;
 • upewnij się czy konstrukcja dachu jest mocno przytwierdzona do konstrukcji budynku;
 • zabezpiecz lampy i inne urządzenia, które mogą ulec zniszczeniu;
 • usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodniom;
 • uprzątnij z obejścia przedmioty, które mogły by narobić szkód (porwane przez wiatr);
 • zapewnij sobie odpowiednią ilość źródeł światła, jak: latarki elektryczne (baterie do latarek i odbiorników radiowych), świece;
 • sprawdź stan apteczki pierwszej pomocy i zaopatrz się w niezbędne materiały i leki;
 • przygotuj rzeczy, które mogą być potrzebne w czasie ewakuacji tj. dokumenty, odzież, żywność, wartościowe rzeczy;
 • nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, słupów i trakcji elektrycznych.
Wyłącz główny wyłącznik prądu i gazu – ograniczy to niebezpieczeństwo powstania pożaru.
Schowaj się w środkowych i najniższych partiach budynku z dala od oszklonych okien, sufitów i drzwi.
Znajdując się poza domem, pozostań tam, aż huragan nie przejdzie.
Nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi, drzewami itp.


Jeżeli służby ratownicze zalecają ewakuację:
 • wyrusz tak szybko jak to tylko możliwe;
 • opuszczając mieszkanie wyłącz energię elektryczną, oraz główny zawór wody i gazu. Wygaś ogień w piecach, oraz zabezpiecz dom;
 • zawiadom kogoś, poza zasięgiem wichury, dokąd się ewakuujesz;
 • zabierz przygotowany zawczasu podręczny bagaż, oraz ciepłą odzież.

Po huraganie

Udziel pierwszej pomocy rannym i poszkodowanym osobom.
Unikaj leżących lub zwisających przewodów elektrycznych.
Ostrożnie wkraczaj do swego domu.
Sprawdź instalację (gazową, elektryczną, wodociągową
i ściekową) w zniszczonym domu.

O wszystkich zdarzeniach, mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi informuj:
 • służby dyżurne Straży Pożarnej, Policji;
 • pogotowie energetyczne, gazowe, inne.