Uroczystość 40-lecia w LO w Krakowie

Nasza szkoła należy do Klubu Szkół Westerplatte. Z tej racji , a także z powodu przyjaznych kontaktów z krakowskim liceum nasz pan dyrektor został zaproszony wraz z pocztem sztandarowym na uroczystość 40-lecia nadania imienia i sztandaru XIII Licuem Ogólnokształcącemu im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie. Tak więc 13.X. Małgosia Wrona, Ania Rzadek, Sebastian Stopka i mgr Rafał Woźniak pojechali do Krakowa reprezentować naszą szkołę. O 10.00 zaproszeni goście zebrali się przed wjazdem na Wawel, by po uformowaniu szyku przemaszerować do Katedry Wawelskiej. Oprócz szkoły z Leńcz przybyli także przedstawiciele z innych szkół: SP 1 z Cichego, ZSM z Gdańska, ZSO z Jabłonki, SP 2 z Myślenic, Gimnazjum z Reska a także władze Klubu Szkół Westerplatte. O 11.00 w Katedrze rozpoczęła się Msza św. i ślubowanie klas pierwszych. Nie zabrakło także pamiątkowych zdjęć na wawelskim dziedzińcu (możecie je u nas oglądnąć)

uroczystości

uroczystości

uroczystości

uroczystości