Stanisław Dolny

Uchwała nr XX/229/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Stanisław Dolny na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

 

Plan zagospodarowania przestrzennego

 

Uchwała Nr XXI/170/2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania pzestrzennego wsi Stanisław Dolny

Uchwała Nr VII/52/2007 w sprawie zmiany "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Stanisław Dolny"

Uchwała Nr XV/160/2008 w sprawie zmiany "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Stanisław Dolny"

Uchwała Nr XXXII/354/2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stanisław Dolny na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska