Przytkowice

Uchwała nr XXIII/288/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Przytkowice na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska – etap „A”

 

Plan zagospodarowania przestrzennego

 

Uchwała Nr XXI/172/2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania pzestrzennego wsi Przytkowice

Uchwała Nr VII/51/2007 w sprawie zmiany "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Przytkowice"

Uchwała Nr XV/159/2008 w sprawie zmiany "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Przytkowice"