Podolany

Uchwała nr XIX/201/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Podolany na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

 

Plan zagospodarowania przestrzennego

 

Uchwała Nr XXI/171/2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Podolany

Uchwała Nr VII/50/2007 w sprawie zmiany "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Podolany"

Uchwała Nr XV/158/2008 w sprawie zmiany "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Podolany"

Uchwała Nr XXXII/352/2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Podolany na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska