Brody

Uchwała nr XXIII/285/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Brody na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

 

Plan zagospodarowania przestrzennego

 

Uchwała Nr XXI/166/2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brody

Uchwała Nr VII/47/2007 w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Brody”

Uchwała Nr XV/155/2008 w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Brody”

Uchwała Nr XXXII/349/2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brody na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska