Barwałd Górny

Uchwała nr XX/226/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Barwałd Górny na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

 

Plan zagospodarowania przestrzennego

 

Uchwała Nr XXI/164/2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barwałd Górny

Uchwała Nr VII/45/2007 w sprawie zmiany "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Barwałd Górny"

Uchwała Nr XV/153/2008 w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Barwałd Górny”