Ogłoszenie o wyniku naboru

Dyrektor Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO
DYREKTORA CENTRUM KULTURY SPORTU I TURYSTYKI W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ


Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej do zatrudnienia na w/w stanowisku został wybrany

Edward Szumara zam. Pilica


Uzasadnienie:
Ocena merytoryczna kandydata dopuszczonego do drugiego etapu procedury konkursowej obejmująca kryteria wiedzy, doświadczenia, predyspozycji osobowościowych, uzasadniała do pozytywnego rozstrzygnięcia procedury naboru poprzez  wytypowanie kandydata do zawarcia umowy o pracę.


Burmistrz Miasta
Kalwarii Zebrzydowskiej
mgr Zbigniew Stradomski