Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej

Kalwaria Zebrzydowska dnia 19.08.2011r.


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowiskopracy - Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej


Na okoliczność ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy - Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiejz dnia 01 sierpnia 2011 roku wpłynęły3 oferty – w ustalonym terminie.

Informuję, że w wyniku wstępnej analizy na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się jeden kandydat, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Edward Szumara zam. Pilica


Burmistrz Miasta
Zbigniew Stradomski