Odwołanie naboru

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że odwołuje nabór na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2011 r. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) i regulacją przepisu art. 49 tej ustawy, zgodnie z którą w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą na stanowisko kierownika przeprowadza się konkurs, Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że odwołuje nabór na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
(-) Halina Cimer