Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej...

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7, do zatrudnienia na stanowisku

Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej

Zakwalifikował się Pan Mirosław Nowak zamieszkały Andrychów


Uzasadnienie:
Pan Mirosław Nowak spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie wyższe oraz staż pracy w administracji. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydat posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej.


Burmistrz Miasta
Kalwarii Zebrzydowskiej


Kalwaria Zebrzydowska dnia 27 czerwca 2011 r.