Urząd Miasta z certyfikatem ISO

Podczas XVIII Sesji Rady Miejskiej Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty odebrał certyfikat ISO 9001: 2000 dla Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej. Certyfikat wręczył Zenon Wawrowski dyrektor firmy TUV NORD POLSKA.

Podczas  XVIII Sesji Rady Miejskiej  Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty  odebrał certyfikat ISO 9001:2000 dla Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej.  Certyfikat wręczył Zenon Wawrowski dyrektor firmy TUV NORD POLSKA. Zenon Wawrowski  pogratulował Burmistrzowi i pracownikom Urzędu Miasta podjęcia wyzwania wdrażania systemu zarządzania jakością świadczonych usług, który zaowocował otrzymaniem certyfikatu ISO 9001:2000.  Uroczystość wręczenia była okazją do przypomnienia całego procesu wdrażania  systemu jakości, którą rozpoczęto w maju ubiegłego roku. Następnym krokiem było spisanie umowy z Akademią Jakości z Warszawy na przeszkolenie i nadzór nad właściwym przygotowaniem pod względem merytorycznym dokumentacji wprowadzanej do systemu zarządzania. W kwietniu 2004 roku przeprowadzony został audit weryfikujący na normę ISO  9001:2000, a 7 - 8.07.04 audit sprawdzający. 13 sierpnia br. Burmistrz Miasta został powiadomiony o przyznaniu certyfikatu dla Urzędu.

certyfikat2

certyfikat1

Podczas uroczystego wręczania certyfikatu wielokrotnie podkreślono, że wdrożenie systemu jakości porządkuje wiele spraw, a opracowane procesy, ułatwiają procedury i czynią je bardziej przejrzystymi dla petentów. Ponadto system zarządzania jakością wdraża się zarówno z przyczyn zewnętrznych jak i wewnętrznych. Zewnętrzne to zmiany w sposobie funkcjonowania i uporządkowania pracy, natomiast zewnętrzne, są skierowane na klienta.

Wdrażanie systemu jakości przeprowadzono w Urzędzie Miasta stosunkowo szybko, bo w ciągu jednego roku. Certyfikat jest zewnętrznym wymiarem wysokiego poziomu jakości świadczonych usług.
Odbierając certyfikat Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty podkreślił, że jest to wyjątkowo miły, a zarazem zwrotny moment w naszej pracy. Wspomniał o tym jak zastanawialiśmy się nad podjęciem decyzji, co do podjęcia wyzwania wdrażania systemu zarządzania jakością obawiając się czy sprostamy wymaganiom i czy faktycznie będą z tego wymierne efekty.

Faktycznie procedury były uciążliwe i to uświadomiło mam jeszcze bardziej, że naszą rolą jest służenie mieszkańcom miasta i gminy, że ta misja jeszcze bardziej będzie w tej chwili urzeczywistniana – nie panowanie nad ludźmi, ale służenie ludziom – powiedział Burmistrz.

Podziękował Pani Sekretarz Zofii Pułczyńskiej, która koordynowała proces wdrażania polityki zarządzania  jakością, pracownikom Urzędu za zaangażowanie, za to ,że wychodząc z pewną ofertą, oferujemy usługi, których najlepszym sprawdzianem będzie fakt zadowolenia przez klienta – uzyskany poprzez, terminowość, kompetencję, kwalifikacje, wiedzę urzędników.
(bs)

certyfikat3

certyfikat4