Rocznica

Z okazji 60 rocznicy jednej z największych akcji 12 PP AK – uwolnienia z więzienia w Kalwarii Zebrzydowskiej gen. Brunona Olbrychta ps. „Olza” Dowódcy Śląskiej Grupy operacyjnej Armii Krajowej i innych więźniów aresztowanych 28 września 1944 roku w Zebrzydowicach, Stowarzyszenie Żołnierzy AK i Więźniów Politycznych Zarząd Główny w Krakowie oraz Związek Kombatantów w Kalwarii, weterani - byli członkowie 12 PP AK Ziemi Wadowickiej złożyli wiązanki kwiatów u stóp tablicy pamiątkowej, która znajduje się na budynku ZS i PO.

Z okazji 60 rocznicy jednej z największych akcji 12 PP AK – uwolnienia z więzienia w Kalwarii Zebrzydowskiej gen. Brunona Olbrychta ps. „Olza” Dowódcy Śląskiej Grupy operacyjnej Armii Krajowej i innych więźniów aresztowanych 28 września 1944 roku w Zebrzydowicach, Stowarzyszenie Żołnierzy AK i Więźniów Politycznych Zarząd Główny w Krakowie oraz Związek Kombatantów w Kalwarii, weterani - byli członkowie 12 PP AK Ziemi Wadowickiej złożyli wiązanki kwiatów u stóp tablicy pamiątkowej, która znajduje się na budynku ZS i PO.

rocznica1

Uroczystość rozpoczęła się dokładnie o 14:00 – godzinie w której oddziały II i IV Bat. 12 PP AK Grupy Operacyjnej Śląsk Cieszyński przeprowadziły tę brawurową akcję 60 lat temu w centrum miasta. Była to jedyna, tak udana akcja AK , podczas której udało się uwolnić aresztowanego dowódcę w okupowanym kraju, mieście, gdzie kwaterowały setki żołnierzy Wermachtu, a w Krakowie dywizje SS i Gestapo. .
Uroczystość poprowadził kpt. w stanie spoczynku Franciszek Oremus, kpt. w stanie spoczynku Jan Kłącz i porucznik w stanie spoczynku Edmund Jamróz. Przybyli na nią kombatanci, nauczyciele, delegacje i sztandary: 12 PP AK Ziemi Wadowickiej, Babiogórskiego Zgrupowania Żołnierzy AK, Koła Kombatantów z Kalwarii Zeb., Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika , ZSZ im Komisji Edukacji Narodowej, Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego. Wartę honorowa pod tablicą zaciągnęli uczniowie z klasy wojskowej liceum. Uroczystość była wspaniałą powtórką historii dla licznie zgromadzonej młodzieży.
(bs)

rocznica2     rocznica3