Wizyta z Hameln

Współpraca Kalwarii z partnerskim miastem Hameln z powodzeniem jest prowadzona na kilku płaszczyznach. Należy do niej wymiana doświadczeń z zakresu administracji samorządowej, wymiana młodzieży, straży pożarnej, sportowców i prywatne spotkania mieszkańców obu miast. Obecnie poszerzona została o kolejny obszar – Hamelneńskie Koło Kobiet Frauering.

Współpraca Kalwarii z partnerskim miastem Hameln z powodzeniem jest prowadzona na kilku płaszczyznach. Należy do niej wymiana doświadczeń z zakresu administracji samorządowej, wymiana młodzieży, straży pożarnej, sportowców i prywatne spotkania mieszkańców obu miast. Obecnie poszerzona została o kolejny obszar  – Hamelneńskie Koło Kobiet Frauering.


Od 16-19 września br. gościliśmy grupę kobiet z niemieckiego Hameln. Reprezentantki Niemieckiego Koła Kobiet (DRF), przyjechały poznać i nawiązać współpracę z mieszkankami Kalwarii.
W siedemnastoosobowej delegacji były m.in. przedstawicielki ugrupowań politycznych, kościelnych, mediów, oświaty, kultury i sztuki. Niektóre aktywne zawodowo, a niektóre na emeryturach realizujące się  poprzez pracę społeczną w tej żeńskiej organizacji. Większość pań była po raz pierwszy w naszych stronach, dlatego chciały jak najwięcej zobaczyć oraz zwiedzić Kraków i Oświęcim.
Na czas pobytu w Kalwarii panie zamieszkały w Domu Pielgrzyma. W ciągu tych kilku dni pobytu w naszym mieście zwiedziły Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach, gdzie zapoznane zostały z metodami pracy z osobami niepełnosprawnymi,  Przychodnię Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej, Zespół Szkół w Przytkowicach, salę muzealną Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej  tam oglądnęły wystawę „Robótki Kalwarianek”  oraz gospodarstwo rolne p. Krzysztofa Kleszcza w Barwałdzie Średnim.

Kulminacyjnym punktem wizyty było spotkanie w Urzędzie Miasta z kobietami z Kalwarii z udziałem Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego. Oficjalną część spotkania wypełniły powitania gości i wystąpienia okolicznościowe. W imieniu kobiet z Hameln przemawiała Ingrid Scheunpflug przewodnicząca politycznej grupy kobiet. Przewodnicząca przedstawiła zaangażowanie Zarządu Niemieckiego Koła Kobiet w partnerstwo Kalwarii i Hameln. W wypowiedzi nawiązała do ubiegłorocznej sierpniowej wizyty w Hameln przedstawicielek z Kalwarii, które poznawały pracę Koła, problemy niemieckich kobiet i pomoc na jaką mogą liczyć i jaką otrzymują od DRF. Podkreśliła jakie korzyści może wynieść miasto z funkcjonowania takiej organizacji przytaczając cele i zadania  DRF. Spośród najistotniejszych wymieniła aktywizowanie i włączanie się jak największej liczby kobiet w nurt życia społeczno-politycznego, stworzenie kobietom platformy porozumienia i wyrażania publicznie swoich opinii poprzez nagłaśnianie problemów kobiet, wywieranie wpływu na procesy decyzyjne. Frauenring w Hameln  opiera się na doświadczeniu i mądrości życiowej starszych kobiet, co jest nieocenionym skarbem biorąc pod uwagę charakter tego typu pracy społecznej. Ponadto kobiety swoje przemyślenia i oceny dotyczące bieżących wydarzeń upowszechniają poprzez publikacje w lokalnej prasie. Podejmują wiele inicjatyw, które bezbłędnie trafiają w potrzeby środowiska. Zajmują  i interesują się wszystkimi tematami i sprawami, nie tylko sytuacją kobiet. Zajmują stanowisko w kontrowersyjnych sprawach, a głos kobiet traktowany jest z należytą uwagą, po partnersku. Oprócz tego organizacja integruje i łączy jej członkinie,  zapewnia im pomoc w rozwiązywaniu różnych problemów zarówno w sferze prywatnej, prawnej czy społecznej.

Dopełnieniem wystąpienia Ingrid Scheunpflug  było wręczenie  Burmistrzowi Miasta dokumentu:

dokument strona 1

dokument strona 2

Kobiety z Hameln wyjeżdżały bardzo zadowolone z pobytu w Kalwarii. Panie przeprowadziły wiele interesujących i sympatycznych rozmów, nawiązały znajomości, wymieniły adresy. Choć tematyka  „babskich” rozmów była bardzo różna, to jednak wiele czasu poświęcono sprawom i problemom kobiet we współczesnym świecie i sytuacji kobiet w Kalwarii. Zarówno nasze panie jak i panie z Hameln  rokują wielkie nadzieje na rozwijanie i pielęgnowanie nowo rozpoczętej współpracy.

(bs)

Hameln

Hameln

Hameln