Pozorowany pożar Domu Pielgrzyma

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z Komendą Powiatowa PSP w Wadowicach zorganizował ćwiczenia taktyczno-bojowe swojej jednostki.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z Komendą Powiatowa PSP w Wadowicach zorganizował ćwiczenia taktyczno-bojowe swojej jednostki.

pozar

Ćwiczenia odbyły się w sobotę 25 września 2004 roku o godzinie 16:00. Pomysłodawcą i głównym organizatorem nowej formy ćwiczeń druhów strażaków kalwaryjskiej OSP był naczelnik Marcin Zadora.  Gaszenie upozorowanego pożaru w Domu Pielgrzyma miało na celu doskonalenie współpracy między poszczególnymi zastępami.

Tego typu ćwiczenia taktyczno-bojowe są integralna częścią Strategicznego Programu Rozwoju OSP.
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach reprezentował Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach kapitan Paweł Kwarciak, a władze samorządowe gminy Kalwaria Zebrzydowska Burmistrz Miasta dr inż. Augustyn Ormanty. Obecni byli również p. Józefa Rychlik –radna Rady Powiatu w Wadowicach i Komendant Miejsko- Gminny OSP druh Stanisław Brózda.

(bs)

pozar

pozar

pozar

pozar