Diamentowe Gody

Jubileusz 60-lecia zawarcia związku małżeńskiego obchodzili:

Jubileusz 60-lecia zawarcia związku małżeńskiego obchodzili: Państwo Aleksandra i Bronisław Madejowie z Kalwarii Zebrzydowskiej, Helena i Zygmunt Rychlikowie z Brodów, Stefania i Marian Grabarczykowie z Barwałdu Średniego. Dostojnym Jubilatom życzenia i gratulacje złożyli Augustyn Ormanty – Burmistrz Miasta i Halina Sarapata – Kierownik USC

(bs)

Diamentowe gody

Diamentowe gody

Diamentowe gody