BUDŻET 2005

Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska niniejszym informuje, że przystępujemy do prac przygotowawczych w zakresie opracowania projektu budżetu gminy na 2005 rok.

Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska niniejszym informuje, że przystępujemy do prac przygotowawczych w zakresie opracowania projektu budżetu gminy na 2005 rok.

W związku z powyższym uprzejmie proszę mieszkańców miasta i gminy oraz instytucji funkcjonujących na terenie gminy o składanie wniosków i propozycji do projektu budżetu w budynku Urzędu Miasta - sekretariat Urzędu Miasta pok. nr 1, w terminie do dnia 25.1 0.2004r.

Wnioski te zostaną poddane szczegółowej analizie przy pracach konstrukcyjnych związanych z projektem budżetu i w ramach prognozowanych dochodów budżetowych oraz przychodów budżetu uwzględnione w projekcie budżetu na 2005 rok.

Burmistrz Miasta
dr inż. Augustyn Ormanty.