XVIII Sesja Rady Miejskiej

Zapraszam do wzięcia udziału w XVIII Sesji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, która odbędzie się w dniu 30 września 2004r. /czwartek/ o godz. 9-tej.

Zapraszam do wzięcia udziału w XVIII Sesji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, która odbędzie się w dniu 30 września 2004r. /czwartek/ o godz. 9-tej.

Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady i pracy w okresie między Sesjami.
5. Zapytania dotyczące sprawozdania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Barwałdzie Średnim.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Kalwarii Zebrzydowskiej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji i finansowania inwestycji pod nazwą
"Przebudowa ul. Zjednoczenia w Kalwarii Zebrzydowskiej".
9. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Rozwoju Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2004-2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV1/124/2000 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 marca 2000r. w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do podejmowania czynności wynikających z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalwaria Zebrzydowska".
13. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska za I półrocze 2004 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2004 rok.
15. Informacja o złożonych przez Radnych Rady Miejskiej oświadczeniach majątkowych.
16. Wolne wnioski i interpelacje radnych.
17. Zakończenie.

W trakcie posiedzenia Sesji o godzinie II-tej nastąpi uroczyste wręczenie Certyfikatu ISO 9001-2000.

Sesja odbędzie się w siedzibie Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7 w sali posiedzeń /parter/.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
lek. med. Marcin Krawczyński