Niepełnosprawni żyją wśród nas

W naszej gminie jest ich około 500. Otaczamy ich opieką, proponujemy różne formy pomocy im samym jak i ich rodzinom. Ale czy to wszystko co możemy zrobić ?...
Niepełnosprawni żyją wśród nas. W naszej gminie jest ich około 500. Otaczamy ich opieką, proponujemy różne formy pomocy im samym jak i ich rodzinom. Ale czy to wszystko co możemy zrobić ?  Tego nigdy nie jesteśmy i nie będziemy pewni, dlatego wciąż poszukujemy nowych możliwości, nowych rozwiązań.
Właśnie sprawy, problemy osób niepełnosprawnych były przedmiotem wizyty Ministra Leszka Zielińskiego, który przybył do Kalwarii Zebrzydowskiej na zaproszenie Burmistrza Miasta . Istotne i ważne podczas tej wizyty było to, by Ministra, który jest jednocześnie Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zapoznać z problemami naszych chorych i ich opiekunów. Pokazać jak wygląda pomoc, którą organizuje się lokalnie. Pokazać bezsilność wobec bezlitosnych chorób i nieszczęścia, którym nie zawsze można w tak małych środowiskach sprostać.
Temat i charakter wizyty spowodował zatem szereg odwiedzin i spotkań  z osobami prowadzącymi pomoc zorganizowaną dla chorych , jak i liczne rozmowy z samymi chorymi. Minister spotkał się z Ojcem Rektorem WSD, zapoznał się z działalnością i pomocą jaką niesie Wspólnota „ Małych Przyjaciół Świętego Franciszka”, odwiedził Ośrodek Caritas  w Zebrzydowicach i Dom Pomocy Społecznej wraz z Warsztatami Terapii Zajęciowej, które prowadzone są już od 10 lat dla osób niepełnosprawnych. Na tym nie koniec. Wraz z Burmistrzem Miasta i Kierowniczką Opieki Społecznej odwiedzili rodzinę Kostków w Zebrzydowicach.,  gdzie matka i syn potrzebują pomocy.
Wszystkie problemy i wszelka pomoc organizowana i okazywana została przedstawiona Pełnomocnikowi Rządu, przedstawione też zostały faktyczne potrzeby i faktyczna pomoc jaka jest potrzebna i jaka powinna być kierowana dla tych wszystkich, którzy jej potrzebują. W związku z tym zostały skierowane specjalne wystąpienia do Ministerstwa Polityki Społecznej i wręczone Panu Ministrowi z prośbą o wsparcie finansowe dla kontynuacji leczenia Pani Barbary Kostka i jej syna Bartka.
Minister

Minister

Minister

Minister

Minister

Minister

(bs)