Zawody sportowo-pożarnicze

Na stadionie Ludowego Klubu Sportowego „Żarek” w Stroniu przeprowadzono międzygminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gmin...
  Na stadionie Ludowego Klubu Sportowego „Żarek” w Stroniu przeprowadzono międzygminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona i Stryszów.  Z gminy Kalwaria Zebrzydowska do rywalizacji stanęły drużyny z OSP: Barwałd Górny, Brody, Leńcze,  Przytkowice, Stanisław Dolny, Zarzyce Wielkie, Zebrzydowice, - z gminy Lanckorona OSP Izdebnik, Jastrzębia i Skawinki, z gminy Stryszów: OSP Łękawica, Stryszów, Stronie i Zakrzów. Startowali również członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w grupach – dziewczęta 12-16 lat i chłopcy 12-16 lat. W tej grupie rywalizowali  zawodnicy z OSP Brody, Przytkowice, Stanisław Dolny i Zebrzydowice, z gminy Lanckorona zawodnicy z OSP Lanckorona, Izdebnik, z gminy Stryszów – OSP Łękawica, Stronie i Zakrzów.
Kiedy druh Franciszek Opyrchał zameldował Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach kpt. Pawłowi Kwarciakowi gotowość do rozpoczęcia zawodów drużyny przystąpiły do startów w poszczególnych konkurencjach.
Zawody rozegrane zostały w następujących konkurencjach:
- w grupie MDP w wieku 12-16 lat bieg sztafetowy oraz rozwinięcie bojowe,
- w grupie A mężczyzn  - sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenia bojowe.
Przy pięknej pogodzie zawodnicy dzielnie walczyli o czołowe lokaty, a komisja sędziowska  oceniała umiejętności i sprawność zespołów. Komisje Sędziowską powołał Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach spośród strażaków z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Andrychowie. Sędzią Głównym zawodów był młodszy kapitan Antoni Hutniczak
Zawody obserwowali zaproszeni przez gospodarza zawodów  Wójta Gminy Stryszów Jana Wacławskiego goście: Marta Pływacz insp. ochrony ppoż. w gminie Stryszów, druh Franciszek Opyrchał Komendant Gminny OSP w Stryszowie, Zofia Oszacka Wójt Gminy Lanckorona, Barbara Kucharska insp. ochrony ppoż. , druh  Stanisław Moskała Komendant  Gminnego OSP w Lanckoronie. Augustyn Ormanty Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska, Maria Ostafin insp. ochrony ppoż., druh Stanisław Brózda Komendant Gminny OSP w Kalwarii  Zebrzydowskiej.
Zawody przebiegały sprawnie, a co najważniejsze bezpiecznie. Drużyny osiągnęły następujące lokaty:
Drużyny z gminy Kalwaria Zebrzydowska:
I miejsce-OSP Stanisław Dolny, II – OSP Przytkowice, III- OSP Zarzyce Wielkie, IV – OSP Kalwaria Zebrzydowska, V – OSP Barwałd Górny, VI – Brody, VII - Leńcze, VIII – Zebrzydowice,  IX – Bugaj.
Grupa MDP – 12-16 lat dziewczęta: I miejsce – OSP Brody, II – OSP Barwałd Górny.
Grupa MDP – 12- 16 lat chłopcy: I miejsce – OSP Przytkowice, II - OSP Stanisław Dolny, III – OSP Brody, IV – OSP Zebrzydowice.
Gmina Lanckorona – Grupa A mężczyźni: I – miejsce OSP Izdebnik, II – OSP Jastrzębia, II – OSP Skawinki.
Grupa MDP – 12-16 lat chłopcy:
I – miejsce OSP Lanckorona, II – Izdebnik.
Gmina Sryszów – Grupa A mężczyźni: I miejsce OSP Łękawica, II – OSP Stryszów,  III – OSP Stronie, IV – OSP Zakrzów.
Grupa MDP – 12-16 lat dziewczęta: I miejsce – OSP Łękawica
Grupa MDP  12-16 lat chłopcy: I miejsce OSP Łękawica, II  - OSP Stronie, III – OSP Zakrzów.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej otrzymali gratulacje i nagrody. Podziękowania zawodnikom za sportowa walkę, a gospodarzom za bardzo dobre przygotowanie zawodów złożyli Wójt Lanckorony i Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej.
Zawody

Zawody

Zawody

(bs)