INFORMACJA

Referat Finansowy przy Urzędzie Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej przypomina, że termin płatności III raty podatku od nieruchomości i podatku rolnego upływa z dniem 15.09.2004 r.

Referat Finansowy przy Urzędzie Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej przypomina, że termin płatności III raty podatku od nieruchomości  i podatku rolnego upływa z dniem 15.09.2004 r.

Prosimy o terminowe regulowanie zobowiązań.

Kierownik Referatu Finansowego
Małgorzata Drożdż