Stypendia dla studentów i uczniów

Kryteria i wnioski o przyznanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego stypendiów wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów i studentów.

Stypendia dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Kryteria i wnioski  o przyznanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego stypendiów wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów i studentów.

Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym

Wydział Edukacji, ul. Batorego 2

tel. 873-42-20, 873-42-19, 873-42-18.

Wnioski do pobrania:

Uczeń.doc

Student.doc