Rozpoczęto budowę sygnalizacji świetlnej

Zarządca drogi krajowej – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Krakowie rozpoczął budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg: drogi krajowej nr 52 z drogą wojewódzką nr 953 i drogą powiatową w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Zarządca drogi krajowej – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Krakowie rozpoczął  budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg: drogi krajowej nr 52 z drogą wojewódzką nr 953 i drogą powiatową w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Projekt  zmian zakłada:
- dodatkowy pas na drodze nr 52 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem nr 1 i skrzyżowaniem nr2, z relacją lewoskrętną w stronę klasztoru,
- relację lewoskrętną od Wadowic objazdem w prawo drogą za kościołem, a następnie na wprost do drogi nr 953 w stronę Skawiny,
- na wlocie od Skawiny (skrzyżowanie 1) zaproponowano dwa pasy na wprost, jeden wspólny z relacją w prawo, relacja lewoskrętna jest realizowana objazdem drogą wokół kościoła,
- sygnalizację świetlną na obu skrzyżowaniach.

Założenia projektowe wymuszają następujące roboty drogowe:
- wyznaczenie dodatkowego pasa skrętu w lewo na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami,
- wykonanie przejść dla pieszych na wszystkich wlotach obu skrzyżowań, równocześnie likwidację istniejącego przejścia pomiędzy skrzyżowaniami,
- wybudowanie nowego chodnika na wyspie trójkątnej (po zlikwidowaniu istniejącego zieleńca) przy przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu nr 2,
- na skrzyżowaniu nr1, na wlocie od Skawiny (po lewej stronie) wykonanie fragmentu chodnika przez wyłukowanie krawężnika,
- analogiczne wyłukowania zaprojektowano na wylocie w kierunku klasztoru poszerzenie chodnika na wylocie drogi od strony Bugaja (Klasztoru) na skrzyżowaniu nr 2 pozwoliło na wyznaczenie miejsc postojowych,
- na drodze powiatowej koło kościoła zaprojektowano nowe przejścia dla pieszych z wykorzystaniem istniejącego zieleńca.


Roboty rozpoczęto 23 sierpnia. Przebieg prowadzonych prac nie zakłóca przejazdu przez Kalwarię.
(bs)

ZOBACZ MAPĘ BUDOWY (1,5 MB)