Remonty dróg gminnych

Prowadzone są remonty na drogach gminnych: Przytkowicwe Góra, Przytkowice Draboż, Barwałd Średni – Horty, Brody dojazd do boiska, Barwałd Górny za Dworem, do szkoły, Zebrzydowice koło boiska, Leńcze pod Kamieniec, Zadział.

Remonty dróg gminnych

remonty_drog

Prowadzone są remonty na drogach gminnych: Przytkowicwe Góra, Przytkowice Draboż, Barwałd Średni –Horty, Brody dojazd do boiska, Barwałd Górny za Dworem, do szkoły, Zebrzydowice koło boiska,  Leńcze pod Kamieniec, Zadział.

Remonty finansowane są z dotacji otrzymanej na usuwanie skutków powodzi w wysokości 100 tys. zł. Gmina zagwarantowała na to zadanie 28 945 zł. Warunki pogodowe sprzyjają prowadzonym pracom. Po odbiorze technicznym nastąpi szczegółowe rozliczenie wykonanych prac.

(bs)