Ogłoszenie

Burmistrz Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej – podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, przeznaczonych do dzierżawy.


Burmistrz Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej – podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz obejmuje pomieszczenie w budynku Brody nr 419 /stara szkoła/ przeznaczone do wydzierżawienia z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej działalności handlowej lub usługowej.              

Wykaz ten wywieszony jest w terminie:

19 lipca  2004 r. – 9 sierpnia 2004 r.