Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2021 roku zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza działające w obszarach pożytku publicznego organizacje pozarządowe do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadania "Prowadzenie ośrodka wsparcia Klubu Senior+ na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska" w okresie 1 maja 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

 

Zarządzenie nr 402/2021 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ustawy o pomocy społecznej "Prowadzenie Klubu Senior+ na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska"

Herb Kalwarii Zebrzydowskiej