Przegląd wybranych dróg gminnych

W dniach 24.03.2021r. i 26.03.2021r. Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej dokonał przeglądu stanu technicznego wybranych dróg gminnych na terenie sołectw Barwałd Średni, Barwałd Górny, Zebrzydowice, Przytkowice i Stanisław Dolny, Zarzyce Wielkie i Zarzyce Małe.

Podczas spotkań terenowych dokonano oceny stanu technicznego dróg i wstępnie określono priorytety działań drogowych na rok 2021.

W rozpoznaniu terenowym uczestniczyli Radni Rady Miejskiej oraz sołtysi poszczególnych miejscowości: Zbigniew Kochan, Marcin Zadora, Pan Tadeusz Stela z Kalwarii Zebrzydowskiej, Wiesław Łuczak, Paweł Odrobina z Barwałdu Średniego, Tadeusz Wilk z Barwałdu Górnego, Ewa Pacut i Grażyna Opyrchał ze Stanisławia Dolnego, Robert Rudecki, Wiesław Rudecki i Kazimierz Targosz z Przytkowic, oraz Marcin Ożóg i Ireneusz Kowalczyk z Zebrzydowic, Mirosław Faber ze Stanisławia Dolnego, Piotr Kumor, Krystyna Mirocha i Małgorzata Madeja.