Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Burmistrz Miasta zaprasza na spotkanie otwarte w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

  • Podsumowujemy zrealizowane działania konsultacyjne;
  • Przedstawimy i omówimy projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • Poddamy pod dyskusję zaproponowane w projekcie studium rozwiązania przestrzenne.

Spotkanie odbędzie się 7 kwietnia 2021 (środa),  godz. 13:00 - 15:00

Sala Sesyjna w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Targowa 1b.

 

Spotkanie stanowi część konsultacji społecznych realizowanych w ramach projektu "Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0" - II Osi priorytetowej, Działania 2.19 POWER 2014 - 2020.

Spotkanie zostanie przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dodatkowo możliwe będzie uczestniczenie w spotkaniu w formie zdalnej poprzez platformę ZOOM pod linkiem: https://zoom.us/j/91476086967?pwd=eCtoZzdJcnRqVWErRVJCcU8zRDRLdz09