Wznowienie dyżurów przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

Uprzejmie informuję, iż z dniem 1 marca 2021 roku wznowione zostają dyżury Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Janusiewicz
dyżur: w poniedziałki w godz. 15:00 - 16:00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Hebda
dyżur: w czwartki w 8:30 - 9:30
Piotr Kumor
dyżur: poniedziałki w godz. 16:15 - 17:15

W godzinach pełnienia dyżurów, Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej przyjmują mieszkańców w sprawach skarg i wniosków składanych do Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Dyżury pełnione są w siedzibie Rady Miejskiej - Kalwaria Zebrzydowska ul. Targowa 1B.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej

Piotr Janusiewicz