Ogłoszenie KOWR

Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa

 

Publiczny przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nierolnej niezabudowanej - przetarg 27.01.2021 r. o godzinie 11:30
Pełna treść ogłoszenia przetargowego: https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/268959

 

Publiczny przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nierolnej niezabudowanej - przetarg 27.01.2021 r. o godzinie 12:00
Pełna treść ogłoszenia przetargowego: https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/268961