Motopompy dla strażaków ochotników

Gmina Kalwaria Zebrzydowska w dniu 24.09.2020 r. złożyła wniosek do Ministra Sprawiedliwości w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętów dla OSP i otrzymała dofinansowanie na zakup motopomp dla dwóch jednostek OSP z terenu naszej gminy.

Zakupy współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

Dotacje i sprzęt otrzymały:

 

  1. Ochotnicza Straż Pożarna w Przytkowicach - motopompy szlamowej PH 2400  z dodatkowym sprzętem tj. wężem poliestrowym motopompy, smokiem ssawnym skośnym oraz z wężem ssawnym
  2. Ochotnicza Straż Pożarna w Zebrzydowicach, motopompy szlamowej PH 2400 z dodatkowym sprzętem tj. wężem poliestrowym motopompy, smokiem ssawnym skośnym oraz z wężem ssawnym,

Całkowity koszt zadania: 33.000,00 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości: 32.670,00 zł

Wkład własny Gminy: 330,00 zł

 

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości