Festiwal Artystyczny TALENTY 2020 - regulamin i zgłoszenia

Mimo pandemii odbędzie się Festiwal Artystyczny TALENTY 2020, choć w nieco odmiennej formie. Uczniów szkół podstawowych Gminy Kalwaria Zebrzydowska zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem i do zgłoszenia swojego udziału w przeglądzie. Czas do 30 października br.

 

 

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA - kategorie niesceniczne (plastyka, fotografia i film, literatura oraz inne)

KARTA ZGŁOSZENIA - kategorie sceniczne (muzyka, taniec, wokal, teatr, recytacja oraz inne)

 

REGULAMIN XX FESTIWAL ARTYSTYCZNY „TALENTY 2020” - ELIMINACJE GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

ORGANIZATOR

Wadowickie Centrum Kultury
34-100 Wadowice, ul. Teatralna 1, tel. 33 82 331 56
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. '; document.write( '' ); document.write( addy_text64991 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Współorganizator:
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zeb. 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 4
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 33 873 37 71

CELE FESTIWALU

Festiwal jest prezentacją indywidualnych talentów artystycznych dzieci i młodzieży oraz formą wsparcia przy dalszym ich rozwoju. Ma wyłonić talenty: wokalne, muzyczne, taneczne, teatralne, recytatorskie, plastyczne, literackie, fotograficzno-filmowe oraz inne niemieszczące się w wymienionych kategoriach artystycznych talenty z powiatu wadowickiego.

ZASADY ORGANIZACYJNE

Udział w Festiwalu ma charakter dwustopniowy.

  • I ETAP GMINNY – przeprowadzają go miejskie i gminne ośrodki kultury dla uczniów szkół podstawowych z terenu własnej gminy. Uczestnicy ze szkół podstawowych gminy Kalwaria Zebrzydowska przesyłają nagrania prezentacji, zdjęcia lub pliki drogą mailową na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  • II ETAP POWIATOWY – uczestniczą w nim zakwalifikowani przez gminne ośrodki kultury reprezentanci wg zasady: maksymalnie trzech uczestników w każdej kategorii artystycznej oraz wiekowej. Zgłoszeń dokonują ośrodki kultury, w których odbyły się eliminacje gminne. Wadowickie Centrum Kultury dopuszcza możliwość zwiększenia liczby uczestników na wniosek organizatorów eliminacji gminnych. W etapie powiatowym uczestnicy wykonują te same prezentacje, na podstawie których otrzymali kwalifikacje do II etapu.

Z przebiegu eliminacji stworzona zostanie fotorelacja oraz film promocyjny. Zgłaszając swój udział w festiwalu uczestnik akceptuje fakt, że jego wizerunek będzie utrwalony przez Wadowickie Centrum Kultury przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Wizerunek i prace wyłonionych laureatów festiwalu będą upublicznione w mediach, na stronie internetowej WCK i filmie promocyjnym.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231) zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

ZASADY UCZESTNICTWA

Uczestnik nie może zgłosić prac, prezentacji lub utworów prezentowanych przez niego w poprzednich edycjach festiwalu. Utwory muzyczne wykorzystane w prezentacjach nie mogą zawierać słów obraźliwych i wulgaryzmów. W przypadku stwierdzenia przez komisje naruszenia tego zapisu regulaminu, prezentacja może zostać przerwana, a uczestnik zdyskwalifikowany. Repertuar powinien być dostosowany do wieku oraz poziomu warsztatowego uczestnika. W danej kategorii wiekowej i artystycznej nie mogą brać udziału osoby, które zdobyły w latach ubiegłych nagrodę „Talent”, chyba ze przejdą do następnej grupy wiekowej.

Festiwal ma formę otwartą. Mogą w nim uczestniczyć dzieci i młodzież szkolna z podziałem na grupy wiekowe:

  • I GRUPA: dzieci z klas I-III
  • II GRUPA: dzieci z klas IV – VI
  • III GRUPA: VII i VIII klasa szkoły podstawowej
  • IV GRUPA: młodzież szkół średnich / kwalifikacje bezpośrednio w WCK


UWAGA! Eliminacje dla gminy Kalwaria Zebrzydowska odbywają się  online, prócz kat. PLASTYKA. Uczestnicy przesyłają nagrania utworów wokalnych (2 utwory), muzycznych (2 utwory), tanecznych, teatralnych, recytatorskich (poezja i fragment prozy), fotografie (5 prac) i filmy mailowo na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. wraz z formularzem zgłoszeniowym.  Natomiast prace  plastyczne (3 prace) uczestnicy składają do Starego Kina (Mickiewicza 4, Kalwaria Z.), formularz zgłoszeniowy wysyłają na ww. adres mailowy. Eliminacje powiatowe planowane są w formie klasycznej.

KATEGORIE ARTYSTYCZNE

MUZYKA INSTRUMENTALNA: uczestnik przygotowuje dwa utwory muzyczne na dowolnym, własnym instrumencie muzycznym z wyłączeniem keybordu (WCK dysponuje elektrycznym pianinem Yamaha). Uczestnik zobowiązany jest wykonać jeden utwór, a drugi na życzenie jury. Mile widziane nowe aranżacje i interpretacje.

WOKAL: uczestnik przygotowuje dwa zróżnicowane utwory wokalne, podczas konkursu wykonuje jeden, a drugi na życzenie jury. Mile widziane będą nowe aranżacje i interpretacje. Dozwolony jest akompaniament własny, udział innego akompaniatora lub wy-korzystanie podkładu audio. Jurorzy oceniać będą umiejętności wykonawcze, dobór repertuaru do wieku i możliwości uczestnika, interpretację, dykcję, intonację oraz poprawną emisje głosu.

TANIEC: uczestnik wykonuje etiudę taneczną do podkładu muzycznego. W tej kategorii dopuszcza się udział par tanecznych tańca towarzyskiego. Jury oceniać będzie ogólny wyraz sceniczny, dobór kostiumu i muzyki, poziom i oryginalność choreografii oraz umiejętne wykorzystanie przestrzeni.

TEATR: uczestnik wykonuje monodram, inscenizację teatralną itp. – czas trwania prezentacji na scenie maksymalnie 10 minut. Jurorzy oceniać będą trafność interpretacji, kulturę języka oraz celowość i sposób wykorzystania kostiumów, elementów scenografii i rekwizytów.

RECYTACJA: uczestnik przygotowuje dwa utwory: poezję i fragment prozy. Podczas eliminacji prezentuje utwór poetycki, a na życzenie jurorów prozę. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 7 min. Jurorzy oceniać będą dobór repertuaru, kulturę języka i umiejętność operowania słowem (dykcja, intonacja, tempo mówienia, operowanie siłą głosu) oraz ogólne wrażenie artystyczne.

PLASTYKA: uczestnik składa trzy prace graficzne lub plastyczne (wykonane dowolną techniką) opisane na odwrocie (imię, nazwisko, klasa, grupa wiekowa, reprezentowana instytucja oraz gmina). Prace powinny zawierać własne autentyczne wersje przesycone wyobraźnią i przeżyciami, zwarty i ciekawy układ kompozycyjny, umiejętnie dobrany zestaw kolorystyczny oraz zastosowanie indywidualnych środków wyrazu.

LITERATURA: uczestnik przesyła podpisane dwie prace literackie (wiersz, opowiadanie, reportaż, felieton itp.) wyłącznie drogą mailową w formie załącznika. Praca powinna być podpisana wg wzoru (imię, nazwisko, klasa, grupa wiekowa, reprezentowana instytucja oraz gmina) i ograniczona maksymalnie do 4 stron, napisana czcionką verdana, rozmiar 11. Jurorzy oceniać będą oryginalność, poprawność stylistyczną i językową.

FOTOGRAFIA I FILM: uczestnik przesyła pięć zdjęć czarno-białych lub kolorowych (w formacje jpg, wielkość dłuższego boku min. 2500 pikseli). Tematyka zdjęć jest dowolna, jurorzy w zależności od gatunku przesłanych fotografii oceniać będą: technikę poprawnego wykonania, treść, przekaz emocjonalny, kompozycję obrazu, sposób kadrowania, harmonie kolorystyczne oraz umiejętne operowanie światłem. FILM: uczestnik zgłasza dowolną animację lub etiudę filmową wykonaną w formacie MP4, MPG, MPG2 lub MOV. Czas projekcji maksymalnie do 10 minut. Jurorzy oceniać będą jakość wykonania, treść i przekaz.
INNE: otwarta na inne działania. Uczestnik prezentuje talent niemieszczący się w wyżej wymienionych kategoriach artystycznych.

TERMINY

ETAP DLA GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA: Zgłoszenia wyłącznie drogą mailową do 30 października 2020 r. Aby zgłosić swój udział w festiwalu należy wypełnić i przesłać kartę uczestnictwa wraz z załączoną prezentacją talentu w formie nagrań, plików tekstowych lub fotografii. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.ckstkalwaria.com, zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą mailową na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


ETAP POWIATOWY w Wadowickim Centrum Kultury:
Przesłuchania konkursowe: 24 (taniec), 25 (recytacja i teatr) i 26 (muzyka i wokal) listopada 2020 r.
Koncert FINAŁOWY laureatów: 13 grudnia 2020 r. Dokładny program przesłuchań konkursowych  zostanie umieszczony na stronie internetowej www.wck.wadowice.pl

NAGRODY

Występy i nadesłane prace oceniać będzie jury, które w systemie oskarowym nominuje wykonawcę do nagrody głównej i w każdej kategorii artystycznej przyznaje nagrodę „TALENT 2020”. Nagrody będą wręczone na Koncercie FINAŁOWYM 13 grudnia 2020 r. Festiwal jest również formą kwalifikacji do Festiwalu „Talenty Małopolski” oraz „Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego”. Nagrodzone prace artystyczne prezentowane będą na wystawie w WCK w terminie od 13 grudnia do 31 stycznia 2021 r. Po wystawie wszystkie prace będzie można odebrać do 28 lutego 2021 r. Prace nie odebrane w terminie przechodzą na własność WCK/CKSiT.