XX Sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej [24.09.2020]

 

Kalwaria Zebrzydowska, 17.09.2020 r.

BR.0002.20.2020

Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) - zwołuję na dzień 24 września 2020 r. (czwartek) o godz. 14.00 XX Sesję Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2020 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2020-2026.
  6. Zakończenie.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń - Kalwaria Zebrzydowska ul. Targowa 1b.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Piotr Janusiewicz

Projekty uchwał: https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1818344