Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy - 21.09.2020 r. - ZMIANA TERMINU

 

Kalwaria Zeb. 03.09.2020r.

 

BR.0012.5.2020.A

Ogłoszenie

Na podstawie §42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 21 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy z następującym porządkiem posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Zapoznanie się z planami inwestycyjnymi Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2021.
  3. Zapoznanie się z kierunkami rozwoju komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz propozycjami inwestycji związanych z tym zadaniem.
  4. Zapoznanie się ze stanem majątku Gminy Kalwaria Zebrzydowska obejmującym tereny po byłym przedsiębiorstwie „Brodvin”.
  5. Zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie.

 

Posiedzenie Komisji odbędzie się w sali posiedzeń przy ul. Targowej 1b.

 

 

Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji,
Finansów i Majątku Gminy
Marcin Zadora