Planowanie szlaków rowerowych

W dniu wczorajszym (10 sierpnia 2020 r.) odbył się rekonesans terenowy w związku planowanym odnowieniem szlaków rowerowych i rozwojem infrastruktury rowerowej. Był on wynikiem spotkania, jakie odbyli 4 sierpnia przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Gościniec 4 Żywiołów z Burmistrzem Augustynem Ormantym w sprawie budowy 55,8 km ścieżek rowerowych na terenie naszej gminy.

Podczas spotkania omówiono szlaków rowerowych łączących cztery gminy wchodzące w skład LGD Gościniec 4 Żywiołów: Stryszowa, Mucharza, Lanckorony i Kalwarii Zebrzydowskiej. Planowane są łącznie 128 km tras, w tym samej gminie Kalwaria Zebrzydowska 55,8 km.

Najdłuższym odcinkiem miałaby być trasa wchodząca w skład bursztynowego szlaku czyli prawie 27 km. Jak podkreślili Renata Bukowska Prezes LGD i Krzysztof Kwatera Prezes Stowarzyszenia „Na Bursztynowym Szlaku” – koszt inwestycji w 100% pokrywa Stowarzyszenie, zaś po stronie gminy byłoby udzielenie zwrotnej pożyczki (po zakończeniu inwestycji) oraz użyczeniu terenu na postawienie wiaty rowerowej.

W czasie rekonesansu terenowego omawiano możliwe przebiegi szlaków, ich połączenie z lokalnymi szlakami turystycznymi oraz szlakami leżącymi poza terenem gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz LGD Gościniec 4 Żywiołów.

Na chwilę obecną w związku z trudnym okresem pandemii koronawirusa trwa poszukiwanie środków finansowych.

 

 

Andrzej Famielec

11.08.2020