Zabezpieczenie Uroczystości Odpustu Wniebowzięcia NMP w Kalwarii Zebrzydowskiej

W dniu 30 lipca br. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta miało miejsce spotkanie w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa podczas uroczystości Odpustu Wniebowzięcia NMP w Kalwarii Zebrzydowskiej  w dniach 9-16 sierpnia 2020r., oraz podczas Pielgrzymki Rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Sanktuarium Matki Bożej w dniu 13 września 2020r.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyna Ormantego, miało na celu omówieniu zadań z zakresu bezpieczeństwa na terenie Kalwarii Zebrzydowskiej w czasie Odpustu Wniebowzięcia oraz Pielgrzymki Rodzin.

Wzięli w nim udział min.: brat Samuel Portka z Kalwaryjskiego Klasztoru, ojciec Izydor Wróbel z Proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Brodach oraz przedstawiciele: Komisariatu Policji, Służby Ochrony Kolei, jednostek OSP, „Kalteks”.

 

Uroczystości Odpustu Wniebowzięcia NMP w Kalwarii Zebrzydowskiej w dniach 9-16 sierpnia 2020r., oraz podczas Pielgrzymki Rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Sanktuarium Matki Bożej w dniu 13 września 2020r.

Przedstawiciele Klasztoru OO Bernardynów przedstawili program Odpustu Wniebowzięcia NMP ze wskazaniem jej głównych uroczystości, które odbędą się w piątek, sobotę i niedzielę.

Zakonnicy przypomnieli, że w czasie uroczystości obowiązuje przestrzeganie zasad sanitarnych: zachowanie dystansu społecznego (1,5m), a wewnątrz bazyliki i kaplic, zasłanianie ust i nosa.

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie, ks. dr Paweł Gałuszka  przedstawił harmonogram uroczystości związanych z Pielgrzymką Rodzin w dniu 13 września 2020r. i poprosił o pomoc przy zabezpieczeniu.

Służby Policji odpowiadać będą za utrzymanie ładu i porządku na terenie miasta. Komendant KP Kalwaria wystąpi do GDDKiA Oddział w Krakowie o wyrażenie zgody na wyłączenie sygnalizacja świetlnej w Rynku i na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej z Kolejową w przypadku zaistnienie takiej konieczności.

Organizacją parkingów w miejscach wyznaczonych zajmie się jednostka OSP w Brodach oraz MKS Kalwarianka przy współpracy z Komisariatem Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej. Opracowany zostanie projekt zmiany organizacji ruchu będzie obowiązywał na czas uroczystości.

Za zabezpieczenie przeciwpożarowe odpowiadać będą ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy. Jednostki będą pracować na swoich stanowiskach, zgodnie z harmonogramem, który przedstawił Pan Stanisław Brózda Komendant MG OSP.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji zabezpieczy sieć magistrali wodociągowej. Sporządzi raport z przeglądu hydrantów i udostępni Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.  Kierownik SPZOZ Grzegorz Pasternak poinformował, że obowiązywać będzie całodobowy dyżur lekarski w przychodni zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej. Służba Ochrony Kolei odpowiadać będzie za  zabezpieczenie ruchu pociągów i przejazdów kolejowych. Na czas Odpustu zostanie wprowadzone całonocne oświetlenie uliczne w miejscowościach: Kalwaria Zebrzydowska, Bugaj, Brody.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej wprowadza się zakaz sprzedaży alkoholu z wyłączeniem piwa w placówkach handlowych i gastronomicznych w godzinach ich otwarcia w dniach od 14  – do 16  sierpnia 2019r., do godz. 15:00  na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska wsi Brody i Bugaj.

Zabezpieczenie medyczne będą prowadzić Służby Maltańskie. Handel dozwolony tylko w miejscach wyznaczonych. 

DR, PDG

31.07.2020