Podziękowania za bardzo dobrą współpracę

W piątek 17 lipca Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, Radni Rady Miejskiej Wiesław Rudecki, Robert Rudecki oraz Sołtys Przytkowic Kazimierz Targosz złożyli wizytę w Urzędzie Marszałkowskim  spotykając się z Marszałkiem Województwa Małopolskiego Witoldem Kozłowskim, Wicemarszałkami Łukaszem Smółką, Tomaszem Urynowiczem, a także z  Przewodniczącym  Sejmiku Województwa Małopolskiego Janem Dudą.

Spotkania były okazją do złożenia podziękowań za wsparcie finansowe jakie otrzymała Gmina Kalwaria Zebrzydowska z Województwa Małopolskiego w ostatnich tygodniach, to między innymi dotacje:

- 1 mln 633 tys. zł na budowę 123 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy

- 1.390.663,37 zł, z przeznaczeniem na termomodernizacji budynku Szkoły w Przytkowicach

- 152 tys. zł. z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni boiska „Orlik” w Kalwarii Zebrzydowskiej

Podziękowania za doskonałą współprace przekazano  Piotrowi Ćwikowi – Wojewodzie Małopolskiemu, Wicewojewodzie  Zbigniewowi Starzec, Dyrektorowi Wydziału  Finansów i Budżetu Urzędu Wojewódzkiemu Ewie Małysa, Dyrektorowi Wydział  Programów  Infrastrukturalnych i Rolnictwa Jackowi  Gołda

Otrzymane wsparcie:

- 922 tys. 436  zł w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych

- 1 mln z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wsparcie w wysokości 1 mln 66 tys. zł w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.