1.390.663,37 zł, z przeznaczeniem na termomodernizacji budynku Szkoły w Przytkowicach

Kolejny wniosek przygotowany przez Zespół Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej otrzymał dofinansowanie!. Tym razem otrzymaliśmy dotację w 1.390.663,37 zł, z przeznaczeniem na termomodernizacji budynku Szkoły w Przytkowicach.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Głęboka termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

Całkowity koszt zadania to 3.514.519,87 zł,

Przyznana kwota pomocy to 1.390.663,37 zł

W dniu 23 czerwca 2020 roku Zarząd Województwa dokonał wyboru dofinansowania 25 projektów na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania wynoszącą 32 mln 91 tys.

Wniosek przygotowany przez Urząd Miasta Kalwaria, został oceniony pozytywnie, warto dodać, że został bardzo dobrze oceniony, otrzymując maksymalną ilość punktów.