Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, przyznał dotację Gminie Kalwaria Zebrzydowska, w wysokości 2.150 zł na realizację zadania „Zapewnienie gotowości bojowej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Brody poprzez zakup niezbędnego wyposażenia”

Dotacja stanowi 50 % wartości zakupu zestawu fantomów, pozostałą cześć pokryje Gmina Kalwaria Zebrzydowska.

Dzięki dokonanemu zakupowi MDP OSP BRODY będzie mogła prowadzić kursy i ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy.