Dzień Ojca

W tym wyjątkowym Dniu składam wszystkim Ojcom najlepsze życzenia.

Jesteście dla dzieci  autorytetem i stanowicie pierwszy, najważniejszy wzorzec mężczyzny.

To zaszczyt, ale to także wielkie wyzwanie.

Życzę, aby dzieci doceniały Wasze starania o zapewnienie bezpieczeństwa rodzinie,

życzę też jak najwięcej wspólnych, pięknych chwil z dziećmi, abyście byli darzeni wdzięcznością.

 

Augustyn Ormanty
Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej