Okolicznościowa pocztówka z okazji 400. rocznicy śmierci Mikołaja Zebrzydowskiego

17 czerwca minęło 400 lat od śmierci założyciela naszego miasta, Mikołaja Zebrzydowskiego.

Z tej okazji, z inicjatywy osób prywatnych, wydana została pamiątkowa kartka pocztowa, którą będzie można bezpłatnie otrzymać w kalwaryjskiej Bibliotece oraz filiach w Brodach, Przytkowicach, Leńczach, Stanisławiu Dolnym.

Na awersie znajduje się projekt medalu, rys. Piotra Bieleckiego oraz XIX –wieczna rycina przedstawiająca widok Sanktuarium. Na rewesie karty widnieje wizerunek miasta – Nowy Zebrzydów z roku 1645. Jest to fragment mapy D. Tscherminga z Muzeum Narodowego w Krakowie.

W związku z rocznicą śmierci, pragniemy przypomnieć postać Fundatora Kalwarii Zebrzydowskiej.

1553

Urodził się Mikołaj Zebrzydowski herbu Radwan, syn Floriana Zebrzydowskiego i Zofii Dzikówny.

1560

Zostaje oddany przez ojca do kolegium jezuickiego w Braniewie, pod opiekę biskupa Stanisława Hozjusza.

1566

Umiera mu ojciec Florian Zebrzydowski. Po jego śmierci matka, Zofia wychodzi ponownie za mąż za Jana Firleja.

1569

Umiera matka Mikołaja.

1576-1582

Uczestniczy w wyprawach króla Stefana Batorego. W tym czasie poznaje Jana Zamojskiego.

1583

Mikołaj Zebrzydowski żeni się z Dorotą Herburtówną , z którą będzie  miał czworo dzieci.

1588

Wszedł w posiadanie niegrodowego starostwa lanckorońskiego przylegającego do dziedziczonych przez niego Brodów i Zebrzydowic. Osiada na zamku w Lanckoronie, który od 1590 stał się jego stałą rezydencją.

1596-1601

Sprawował urząd hetmana nadwornego i marszałka wielkiego koronnego, a od 1601 roku pełnił funkcję wojewody krakowskiego.

 

1599

Zakłada w Zebrzydowicach fundację dla „utrzymania 12 żołnierzy szlachty nieuleczalnie chorych, ułomnych i kalek”, funduje szpital i buduje kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła.

1600-1601

Buduje kaplicę Ukrzyżowania Pana Jezusa na górze Żar, będącej zaczątkiem przyszłej Kalwarii.

1602

Mikołaj Zebrzydowski wystawia na zamku w Krakowie dokument fundacyjny, przekazujący bernardynom Kaplicę Ukrzyżowania oraz teren pod budowę klasztoru z kościołem i kaplic.

1604

Zebrzydowski funduje, wzorowane na Jerozolimie, stacje Męki Pańskiej. Na jego polecenie Feliks Żebrowski, matematyk i astronom ustala miejsca poszczególnych kaplic.

1604-1609

Budowa u podnóża Żaru kościoła i klasztoru według projektu architekta włoskiego, jezuity ,Jana Marii Bernardoniego oraz architekta i złotnika flamandzkiego Pawła Baudartha.

1605-1617

Rozpoczyna budowę pierwszych kalwaryjskich : Ratusz Piłata (1605 - 1609), Grób Chrystusa (1605 - 1609), Dom Annasza (1609), Ogrójec (1609), Pojmanie (1609), Pałac Heroda (1609), Dom Kajfasza (1609), Grób Matki Bożej (1611 - 1615), Domek Matki Bożej (1626 - 1614), Włożenie Krzyża (1614), Wniebowstąpienie (1614), Wieczernik (1614 - 1615), Serce Maryi (1615), II Upadek Pana Jezusa – Brama Zachodnia (1615 - 1616), Święty Rafał (1616 – 1617) i Pustelnia Pięciu Braci Polaków z kaplicą św. Marii Magdaleny (1616 - 1617).

1606-1608

Przewodził szlachcie podczas rokoszu sandomierskiego, zwanego od jego nazwiska  rokoszem Zebrzydowskiego.

1609

Mikołaj Zebrzydowski przekazuje bernardynom srebrną figurę matki Boskiej Anielskiej będącej przedmiotem kultu wiernych w pierwszych czterystu latach istnienia Kalwarii.

1610

Umiera mu żona, Dorota Zebrzydowska.

1611

Przenosi fundację szpitala na zakon bonifratrów.

1617

Pierwsza , dokonana przez Mikołaja Zebrzydowskiego, lokacja miasta, zwanego Zebrzydowem

1620

17 czerwca umiera Mikołaj Zebrzydowski. Trumna została złożona w Kaplicy Zebrzydowskich na Wawelu.

 


Jolanta Paluchowska-Pępek