Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Wadowicach

„Jeśli umie się prosić, trzeba także umieć podziękować. Dlatego dziś tu jesteśmy” – mówił burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty.

Razem z przedstawicielami samorządu gminnego oraz mieszkańcami gminy przyjechał do starostwa, aby podziękować przedstawicielom naszego samorządu za remont drogi powiatowej Brody – Palcza.

Odcinek w Brodach jest naprawdę pięknie wyremontowany. To wielka radość dla mieszkańców, ale i np. pielgrzymów odwiedzających nasz region – podkreślał burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej.

Wyrazy wdzięczności dla radnych powiatowych przekazał na ręce przewodniczącej Rady Powiatu w Wadowicach Zofii Kaczyńskiej, a dla członków Zarządu Powiatu i pracowników starostwa na ręce starosty Eugeniusza Kurdasa.

Przypomnijmy, że przebudowa dwukilometrowego odcinka drogi powiatowej w miejscowości Brody kosztowała ok. 3,2 mln złotych. Powiat Wadowicki pozyskał na to zadanie 60-procentowe dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.