Informacja dotycząca głosowania korespondencyjnego

Zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju, wyborcy, ujęci w spisie wyborców Gminy Kalwaria Zebrzydowska mogą zgłaszać do Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej na druku załączonym do niniejszej informacji.

- w terminie do dnia 16 czerwca 2020 r. do godz. 15.00
- w budynku Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej pok. nr 4 (parter)
- za pośrednictwem usługi na platformie e-PUAP
- za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych – może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do Urzędu Miasta j.w., najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. do godz. 15.00.
Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar – do dnia 26 czerwca 2020 r. do godz. 15.00.

Zgłoszenie złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Druk zamiaru głosowania korespondencyjnego dostępny jest w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej pokój nr 4 (parter) oraz pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/e,pobierz,get.html?id=2373330.

 

(-) Renata Borończyk
Sekretarz Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 5 czerwca 2020 r.