Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego na zastępstwo - umowa o pracę w wymiarze 1 etatu. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 12 czerwca 2020r. do godziny 12.00.

 

Treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1771325

 


 

Ogłoszenie o wyniku naboru

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej  informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego – zastępstwo nabór nie został rozstrzygnięty.

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, 22.06.2020 r.

 

Herb Kalwarii Zebrzydowskiej